Home
Doradztwo zawodowe
Zdjęcie profilowe

Doradztwo zawodowe

Drodzy Uczniowie!

W ostatnim czasie pojawiło się kilka ciekawych propozycji dla Was z zakresu doradztwa zawodowego, które zebrałyśmy poniżej. Zachęcamy do skorzystania z tych propozycji.

► Instytut Psychologii UAM zaprasza uczniów do udziału w Mitingach Umiejętności Społecznych, które stanowią cykl warsztatów rozwijających umiejętności społeczne. Celem tego projektu edukacyjnego jest rozwój wybranych kompetencji adolescentów przygotowujących się do podjęcia studiów, co wiąże się z pełnieniem nowych ról społecznych i zawodowych. W programie mitingów największy nacisk położono na przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych.

Mitingi Umiejętności Społecznych tworzy siedem warsztatów realizowanych w jedną z sobót każdego miesiąca od 20 października 2018 roku do 6 kwietnia 2019 roku. Każdy warsztat ma miejsce na terenie Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu i trwa 4 godziny. Zajęcia prowadzone są w kilku grupach liczących 12-15 uczestników. Osobami prowadzącymi zajęcia są studenci 4 i 5 roku psychologii, którzy pracują pod kierunkiem opiekuna naukowego. Udział w mitingach jest całkowicie darmowy, a każdy uczestnik otrzymuje dyplom poświadczający odbyte warsztaty. Uczniowie, którzy wezmą udział we wszystkich mitingach otrzymają specjalną nagrodę.

W załączeniu znajduje się plakat. Więcej aktualnych informacji o mitingach można znaleźć na stronie: www.facebook.com/mitingispol.

► Program Mentorship jest całkowicie bezpłatny i skierowany do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, którzy chcieliby studiować za granicą. Jest to inicjatywa ustanowiona oraz wspierana przez Gdańskie Stowarzyszenie Stypendystów Fahrenheita i Miasto Gdańsk. Dzięki Programowi Mentorship uczniowie mogą zasięgnąć rady i opieki starszych kolegów i koleżanek już studiujących za granicą. Potencjalny uczestnik programu powinien przedstawić kierownikowi Mentorship swój zakres zainteresowań lub wybrany kierunek studiów i kraj / uczelnię, na którą pragnie aplikować. Wówczas takiej osobie dobierany jest mentor – wybierany on jest na podstawie podobieństwa kierunku studiów lub miasta/kraju, w którym dana uczelnia się znajduje. Od tego momentu mentor opiekuje się swoim podopiecznym i służy mu pomocą we wszystkim co związane z procesem aplikacji na studia, finansowania wyjazdu oraz przeprowadzki do danego kraju.

W załączeniu znajduje się folder informacyjny o programie oraz plakat.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: www.programmentorship.pl oraz www.facebook.com/programmentorship.

► Zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, które realizuje zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Uczniowie mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych podczas których doradca zawodowy pomoże określić predyspozycje osobowościowe i preferencje zawodowe oraz udzieli informacji niezbędnych w zaplanowaniu dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Spotkania indywidualne odbywają się w siedzibie CDZdM.

Kontakt:

Tel.: 61 851-97-84 oraz 61 855-76-04

E-mail: cdzdm@cdzdm.pl

Strona www: www.cdzdm.pl

Profil FB: www.facebook.com/cdzdm

► 13 listopada 2018 r. odbędzie się w Poznaniu X edycja targów pracy i praktyk „Absolvent Talent Days” (miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 13). Udział w targach jest bezpłatny. Liczba biletów jest ograniczona. Bilet można pobrać ze strony: www.absolvent.pl/talentdays/poznan-targi-pracy (na tej stronie znajdują się szczegółowe informacje). W programie przewidziano wiele ciekawych atrakcji, z których warto skorzystać m. in. panel młodego specjalisty, prezentacje firm, szkolenia i warsztaty oraz debatę HR. Szczególnie polecamy Wam, aby zapoznać się z pracodawcami według interesujących Was kierunków studiów.

Zachęcamy do polubienia profilu na portalu FB, gdzie zamieszczane są ciekawe informacje z zakresu doradztwa kariery: www.facebook.com/wycisnijjeszczewiecej.

Pozdrawiamy serdecznie!

Katarzyna Banaszak – doradca zawodowy

Agnieszka Klimek – pedagog

Aleksandra Misiak – psycholog

 

Program MENTORSHIP – folder informacyjny

Mitingi Umiejętności Społecznych – PLAKAT

Mentorship - plakat