Home
Aktywność fizyczna wśród młodzieży

Aktywność fizyczna wśród młodzieży

„Aktywność fizyczna wśród młodzieży” w roku szkolnym 2014/15

 

Na początku września  2014r. zespół przedmiotowy wychowania fizycznego przeprowadził wśród młodzieży klas pierwszych ankietę na temat ich aktywności fizycznej. Ankietę „Aktywność fizyczna wśród młodzieży” opracowała Irena Linka (po konsultacjach z członkami zespołu w-f).

Ankieta jest związana z udziałem szkoły w międzynarodowym, szwajcarsko-polskim projekcie „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

       Celem ankiety było uzyskanie informacji o poziomie i formie aktywności fizycznej wśród młodzieży uczącej się w III LO. Udział w ankiecie był dobrowolny. Pytania dotyczyły podejmowania aktywności fizycznej poza szkołą, częstotliwości podejmowanego wysiłku, jego formy oraz rodzaju.

Ankietę wypełniło: 89 dziewcząt i 81 chłopców ze 184 osób, co stanowi 92,3% społeczności klas pierwszych. Pozostałe 7,3% z różnych przyczyn nie wzięło w niej udziału (niechęć, nieobecność, brak zainteresowania).

Cieszy wysoki poziom świadomości znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia i rozwoju psychofizycznego wśród młodzieży. Duży odsetek naszych uczniów podejmuje dodatkową aktywność fizyczną poza czasem lekcyjnym – 85% ankietowanych.

Pozytywnym zjawiskiem jest udział młodzieży w zorganizowanych formach aktywności ruchowej (np. pod okiem trenerów w klubie sportowym – około 15% ankietowanych).

Wszyscy ankietowani potwierdzający swoją dodatkową aktywność fizyczną (poza szkołą) wskazywali na jej zróżnicowanie (preferują więcej niż jedną dyscyplinę sportu: średnio 3-5 dyscyplin), co jest warunkiem prawidłowego i zrównoważonego rozwoju fizycznego. Dziewczęta najczęściej wymieniają: zajęcia przy muzyce (aerobik, taniec), jazdę na rowerze, pływanie i jazdę na łyżwach lub nartach. Chłopcy natomiast wymieniają: jazdę na rowerze, gry zespołowe, pływanie i zajęcia na siłowni.

Ponad połowa naszych ankietowanych uczniów docenia wagę sportu w kształtowaniu postaw społecznych (gry zespołowe i  grupowa forma aktywności fizycznej, w tym z rodziną – 25% ankietowanych).

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest świadomość konieczności uzupełniania płynów podczas wysiłku fizycznego. Ważne jest to, że młodzież wie, iż głównym źródłem uzupełniania płynów jest woda mineralna.

Mam nadzieję, że wyniki ankiety znajdą odzwierciedlenie w  aktywnym udziale w lekcjach w-f  i zajęciach pozalekcyjnych, a także przyczynią  się do  podejmowania decyzji o reprezentowaniu szkoły podczas różnego rodzaju imprez sportowych.

Opracowała:

 

Irena Linka