Home
ZAPROSZENIE RODZICÓW DO UDZIAŁU W ZDALNYCH SPOTKANIACH DYSKUSYJNYCH

ZAPROSZENIE RODZICÓW DO UDZIAŁU W ZDALNYCH SPOTKANIACH DYSKUSYJNYCH

Zapraszamy na dwa spotkania dyskusyjne, które odbędą się w formie on-line dla rodziców uczniów i uczennic naszej szkoły.

– 1 kwietnia br. (środa), godz. 18:00 – 20:00

Temat spotkania: „Rodzina w czterech ścianach. Jak dawać wsparcie i wolność innym i sobie?”

Prowadzenie dyskusji: prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska

– 2 kwietnia br. (czwartek), godz. 18:00 – 20:00

Temat spotkania: „Jak wspierać młodzież w samodzielnym kształceniu zdalnym?”

Prowadzenie dyskusji: dr Grażyna Barabasz

AKADEMIA RODZICÓW ON-LINE

Poniżej znajdują się notki biograficzne zaproszonych ekspertek.

Prosimy o informację zwrotną poprzez dziennik MOBI (p. Katarzyna Banaszak) lub na adres: doradcazawodowy@lo3.edu.pl, kto spośród Państwa jest zainteresowany udziałem w spotkaniu / spotkaniach.

Ze względu na charakter spotkania (forma dyskusji) – liczy się kolejność zgłoszeń. W jednym spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 15 rodziców.

Ponadto, oprócz powyższych ekspertek, w spotkaniu wezmą udział również: p. Aleksandra Misiak (psycholog szkolny), p. Aleksandra Oliwa (nauczycielka) oraz p. Katarzyna Banaszak (doradca zawodowy).

Bardzo zachęcamy do udziału – będzie czas zarówno na przekazanie ważnych merytorycznie treści, ale przede wszystkim będzie czas na dyskusję, rozmowę, możliwość podzielenia się oraz uzyskania odpowiedzi na ważne pytania ze strony rodziców.

Spotkania odbędą się w formie zdalnej. Nie potrzeba posiadać dodatkowego oprogramowania. Wystarczy dostęp do komputera z dostępem do internetu oraz do mikrofonu (który wbudowany jest w każdy laptop). Do osób zgłoszonych prześlemy link umożliwiający udział w spotkaniu dyskusyjnym.

Ponadto jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem tego typu spotkań on-line to bardzo prosimy o informację zwrotną i wskazanie obszaru tematycznego – postaramy się odpowiedzieć na wskazane potrzeby z Państwa strony.

INFORMACJE O EKSPERTKACH:

Sylwia Jaskulska, prof. UAM dr hab. – pedagożka, pracuje na stanowisku adiunkta w Pracowni Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na uczniowskim doświadczaniu rzeczywistości szkolnej, w szczególności zaś na sposobach radzenia sobie przez uczniów w sytuacjach trudnych. Autorka, współautorka  i współredaktorka kilku książek (np. S. Jaskulska, Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów, S. Jaskulska, Rytuał przejścia. Młodzież szkolna na progu edukacyjnym, W. Jakubowski, S. Jaskulska (red.), Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne, M. Dudzikowa, S. Jaskulska (red.), Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?) i kilkudziesięciu innych tekstów. Sekretarz Uniwersyteckiego Centrum Koordynacyjno-Programowego Kształcenia Nauczycieli. Od kilkunastu lat sekretarz, obecnie zastępczyni redaktor naczelnej „Rocznika Pedagogicznego”. Doświadczenia naukowe zdobywa i pogłębia poprzez udział w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach i współpracując z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi. Pasjonatka dramy edukacyjnej. Mama Szymona i Bartosza.

Grażyna Barabasz, dr – pedagożka, pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczycielka z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć szkoleniowych. Zainteresowania naukowe: nowe media i ich konteksty kulturowe, strategie uczenia się i nauczania, kompetencje współczesnego nauczyciela. Badaczka edukacyjnych obszarów środowiska cyfrowego oraz kulturowych i biograficznych uwarunkowań uczenia się. Jako wolontariuszka – ekspertka współtworzyła Centrum Aktywnych Metod Nauczania-Uczenia się w Biharamulo (Tanzania). Współautorka Strategii Kształcenia Wyprzedzającego, opracowanej w zespole prof. dra hab. Stanisława Dylaka, autorka monografii: Nauczanie i uczenie się w sieci.