Home
Konkurs „Limeryki o narodach” Jacka Kaczmarskiego

Konkurs „Limeryki o narodach” Jacka Kaczmarskiego

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie Dyrekcji Państwa szkoły oraz Nauczycielom przedmiotów humanistycznych informacji o konkursie dla uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie i w zakresie nauk społecznych, pn. „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”, który reprezentowana przeze mnie Fundacja Underground realizuje we współpracy z takimi Partnerami jak: Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Miasto Kraków, Marszałek Województwa Małopolskiego, Gmina Wieliczka, Polskie Towarzystwo Geopolityczne i Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

Bieżąca, 4. edycja konkursu ma zasięg ogólnopolski, a jej tematem przewodnim są „Limeryki o narodach” Jacka Kaczmarskiego.

Zadaniem uczniów, którzy zdecydują się wziąć udział w kategorii indywidualnej będzie napisanie 3 prac: 1 na temat wybranego konfliktu międzynarodowego, 1 na temat limeryku, jako gatunku literackiego i 1 własnego limeryku oraz – w przypadku finalistów – ustne obronienie ich przed komisją konkursową.

Kategoria grupowa, do której zgłaszać się będą mogły zespoły 4-osobowe, złożona będzie z drużynowych gier edukacyjnych, które rozegrane zostaną w dniu 10 listopada br. w Krakowie.

Pobyt w Krakowie finalistów kategorii indywidualnej i uczestników kategorii drużynowej zostanie przez nas całkowicie sfinansowany.

Celami konkursu są:

– promocja uczniów, wykazujących szczególne zdolności artystyczne oraz akademickie w zakresie polonistyki i nauk społecznych;

– popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy historycznej w zakresie konfliktów międzynarodowych;

– popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy polonistycznej, zwłaszcza w zakresie limeryków, jako gatunku literackiego;

– popularyzacja takich form przyswajania wiedzy i osiągania sukcesów, które oparte są o współpracę drużynową;

– zwrócenie uwagi uczestników na ich „małe ojczyzny”;

– popularyzacja wartości patriotycznych;

– uczczenie 60. rocznicy urodzin wybitnego poety Jacka Kaczmarskiego i promocja jego twórczości wśród uczestników.

Nagrodami w konkursie są m.in. atrakcyjne wycieczki zagraniczne i sprzęt elektroniczny, ale także, dla laureatów będących tegorocznymi maturzystami, 4 indeksy na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – również Partnera projektu.

Informacja o uwzględnianiu przez Uniwersytet Jagielloński wyników konkursu w procesie rekrutacji znajduje się na stronie: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/olimpiady-i-konkursy/konkursy.

 

Szanowni Państwo,

w załączniku pozwalam sobie przesłać regulamin konkursu. Zgłosić szkołę może dyrektor lub nauczyciel, ponieważ to po stronie nauczycieli będzie przeprowadzenie etapu szkolnego i przesłanie prac uczniów do komisji ogólnopolskiej.

Bardzo uprzejmie proszę o dystrybucję informacji o konkursie wśród Państwa uczniów. Szkoła może zgłosić chęć przeprowadzenia u siebie etapu szkolnego przez formularz dostępny na stronie: https://fundacjaunderground.pl/edycja-4.-limeryki-o-narodach–20172018.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Joanna Chwalewska

wiceprezes Fundacji Underground

 

Regulamin (proszę kliknąć, aby pobrać)